O firmie

O firmie

Zespół badawczy MTResearch to grupa badaczy z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem w badaniu mediów dla różnych podmiotów. Realizujemy projekty dla firm chcących lepiej zrozumieć swój wizerunek medialny, dla zarządów mediów i osób podejmujących decyzje programowe, a także dla instytucji regulacyjnych i nadzorujących funkcjonowanie rynku medialnego. Nasz zespół tworzą badacze - socjologowie, medioznawcy i psychologowie, wyspecjalizowani w tworzeniu narzędzi do badania zawartości mediów, a także zajmujący się kompleksowymi badaniami odbioru przekazów medialnych.

Badamy zarówno pojedynczych odbiorców mediów jak i całe ich społeczności